Om KIT

Om KIT

Optakten – visionen og de nye muligheder

Initiativet til Kunstnerlavet KIT blev taget af en gruppe lokale ildsjæle, som i 2010 rejste midler – fra LAG og lokale virksomheder – til gennemførelse af et toårigt projektforløb. Projektet lænede sig opad de kunstneriske og kulturelle strømninger, der allerede var en del af byens DNA.

Projektet opstod som reaktion på det forandrede bybillede, der fulgte i kølvandet på kommunesammenlægning og den økonomisk krise i 2008. Visionen var, at attraktive ledige lokaler i hovedgaden kunne blive til værksteder og gallerier for tilflyttende kunstnere. Og bymidten kunne således udvikles til et kreativt miljø i synergi med byens øvrige kultur- og erhvervsliv.

Målet var, inden april 2013, at etablere 10 værkstedspladser for kunstnere, kunsthåndværkere, designere, musikere og andre professionelle kunstudøvere.

Målet blev mere end indfriet og i dag er Kunstnerlavet KIT en vægtig kulturinstitution i Slagelse Kommune og en integreret del af lokalsamfundet. Grundlaget for et kreativt miljø til glæde og gavn for både den enkelte kunstner og lokalområdet er lagt, og KIT har via det markante kunstneriske bidrag til Skælskørs identitet været med til at givet Skælskør tilnavnet : Kunstnernes by.

Missionen

Det er Kunstnerlavets mission at skabe attraktive vilkår for professionelle kunstnere i Skælskør by, og det er visionen, at der i 2020 er 20 professionelle kunstnere, der er tilknyttet KIT.

Der er mere end 15 kunstnere i KIT, herunder flere billedkunstnere, keramikere, en beklædningsdesigner, forfatter, musiker, maskekunstner, smykkekunstner, glaskunstner m.fl. Spændvidden
er stor og indebærer frugtbare møder mellem de kunstneriske discipliner.

10922479_10202564615275565_7822118337525127651_n

Organisationen

KIT er organiseret som forening med en bredt sammensat bestyrelse. En fastansat KIT-koordinator står for den daglige drift af KIT-sekretariatet.

Sekretariatet står for administrationen af  KITs værksteder og  tager sig af presse og PR. Koordinatoren er desuden tovholder for KITs samarbejde med mange andre aktører i lokalområdet. Det gælder både erhvervsvirksomheder, foreninger og kulturorganisationer. Koordinatoren arbejder for at gøre KIT synlig i et bredere forum, samt arrangere besøg på værkstederne og hjælpe nye kunstnere i gang og er på mange forskellige fronter bindeled både indad og udad i organisationen.

KIT bistår kunstnerne med netværk, markedsføring, formidling af værksteder/atelierer samt lejlighedsvis indretning af værksteder. KIT stiller lokalerne til rådighed i en for kunstnerne brugbar stand, dvs. at der alt efter omstændighederne kan indkøbes f.eks. printer, ovn eller andre redskaber, ligesom KIT stiller  internetforbindelse til rådighed i sine lejemål.

Et samarbejde med Slagelse Kommune

KIT har et samarbejde med Slagelse Kommune. Uden dette samarbejde kunne Kunstnerlavet KIT ikke eksistere i dag. Slagelse Kommune er bevidst om, at det, der “gror nedefra, skal vandes ovenfra” for at udfolde sin fulde livskraft. Denne evne til målrettet at styrke de lokale kræfter bemærkes positivt af andre byer og kommuner på besøg hos KIT i Skælskør. KIT skaber mærkbare resultater i Skælskør. Et af de vigtigste resultater er den styrkede bosætning, og udvikling af det kulturbærende lag i byen – de ressourcestærke mennesker, der er afgørende for mindre byer og landområder.

slagelse_sq

Når iværksætteri spirer og forgrener

En række kulturprojekter og lokale initiativer er igangsat med afsæt i Kunstnerlavet KIT og de mange nye kreative og kulturelle kræfter, kunstnerne har tilført byen:

Keramikfestivalen

Et helt ekstraordinært projekt er Keramik-festivalen i Skælskør. Festivalen anslås at tiltrække op mod 10.000 mennesker til Skælskør. Keramikfestivalen er drevet af frivillige og bliver arrangeret af Lene Hansen, Nelly Gaskin. Cecilie Dige, Gerda Østergaard og Gitte Nurup – alle keramikere fra Kunstnerlavet KIT, samt Galleri Købmandsgården (også drevet af frivillige), og KIT.

Salonen

Salonen er et funky fællesværksted, cafe, kulturelt væksthus og fællesbutik etableret af beklædningsdesigner Mia Hoffman. Salonen drives som forening.

Kunsttalentklassen

I 2016 startede en kunsttalentklasse på Skælskør Skole. Kunsttalentklassen er en faglig profillinje, som er åben for elever fra hele Slagelse Kommune.  En nytilflyttet kunstner har været en drivende kraft i opbygningen af kunsttalentklassen og er nu faglig koordinator med ansvar for den kunstneriske undervisning i kunsttalentklasserne på Skælskør Skole.

Skælskør Billedskole

KIT-kunstnere underviser på Skælskør Billedskole, som er en forening, der tilbyder billedskabende aktiviteter for børn i Slagelse Kommune. Foreningen arbejder sammen med Skælskør Skole.

Lokal kunstundervisning

KIT-kunstnere underviser lokalt i keramik, croquis, glaskunst, design, billedkunst o.m.a.