Vil du være med?

Bliv en del af KIT

Kunstnerlavet KIT har til formål at gøre det attraktivt og overkommeligt at bosætte sig som kunstner i Skælskør.

  • Det attraktive består i at blive en del af et etableret netværk af andre professionelle skabende folk og indgå i samarbejde, samtaler om kunst, æstetik og kultur og samvær med ligesindede i et spraglet og mangfoldigt fællesskab.
  • Det overkommelige består i, at vi i Kunstnerlavet KIT hjælper dig med at få værksted enten i fællesskab med andre KIT kunstnere/medlemmer, eller for dig selv, til en billig husleje og centralt i byen.

Vi hjælper dig med at etablere dig i byen og med markedsføring og netværk – gennem vores fælles hjemmeside, facebookside og vores netværk med store og små i både erhvervsliv, kommune, institutioner og andre foreninger. Vi kan også bistå dig med hjælp til fondsansøgninger, PR, værkstedsetablering – f.eks. med at søge midler til konkrete maskiner, værktøj m.m. eller til realisering af kreative og kunstrelaterede projekter.

Vi blander os ikke i, hvor meget du maler/ drejer/ tegner/spiller/ producere, hvor mange udstillinger, du deltager i, og hvem du i øvrigt samarbejder med. Men vi er din sparringspartner, når du har brug for sparring, og dit netværk i det omfang, du har lyst til det.

For at blive medlem af KIT skal mindst 2 ud af disse 3 forudsætninger være opfyldt:

  • Du skal have en relevant faglig uddannelse (kunst, design, kunsthåndværk) eller være overbevisende autodidakt
  • Dit kunstneriske virke skal være din hovedbeskæftigelse/ dit hovedfokus (ikke nødvendigvis dit day job)
  • Dit arbejde – kunst/design/produktion – skal have kunstnerisk potentiale og/eller umiskendelig kunstnerisk kvalitet

Du skal desuden have – eller være opsat på at etablere (evt. i samarbejde med KIT) –  værkstedsfaciliteter i Skælskør.

Send din ansøgning

Ved ansøgning sendes en mail til sek@kitkunst.dk med følgende:

  • CV, billeder af værker/produktion, motiveret ansøgning med begrundelse for, hvorfor du gerne vil være med/en del af Kunstnerlavet Kit, samt evt. beskrivelse af særligt fokus/projekt.

Ansøgningen vurderes af formandskabet, samt eksterne kunstfaglige konsulenter. Hvis ansøger godkendes, sendes ansøgningen til samtlige KIT kunstnere til orientering. Hvis ikke der er velbegrundede indsigelse eller andre forhindringer, optages ansøger derefter.

Ansøgning sendes til:  sek@kitkunst.dk