Kunstnerlavet har rådighed over forskellige lokaliteter, der lejes ud til kunstnerne, som indretter dem efter deres behov og med de maskiner og værktøjer, som er nødvendige for deres kunstneriske produktion. Kunstnerlavet kan i særlige tilfælde ansøges om støtte til etablering. Der er lige nu 5 værksteder i et tidligere tømmerværksted på Harboes Vænge, 6 værksteder i et tidligere bageri, Bruuns Hjørne på Gammel Torv, 1 værksted i overetagen i  en butik i Algade, samt et billedkunstatelier og et keramikværksted  i forbindelse med kunstnerenes boliger på hhv. Rådmandsvej og i Strandgade.