Sekretariatet står for administrationen af  KIT´s værksteder og  tager sig af presse og PR. Sekretariatet er tovholder på KITs samarbejde med mange andre aktører i lokalområdet. Det gælder både erhvervsvirksomheder, foreninger og kulturorganisationer. Sekretariatet arbejder for gøre KIT synlig i et bredere forum, samt at arrangere besøg på værkstederne, og hjælpe nye kunstnere i gang.bindeled både indad og udad i organisationen.

Kontakt sekretariatet

Skriv en tekst her